QUE ES TERRAGRIP®?

TerraGrip® es un tractament que aplicat sobre qualsevol paviment redueix el lliscament, i com a resultat el risc de caigudes, que poden provocar lesions fins i tot greus.

TerraGrip® es pot aplicar a la majoria de superfícies dures com son: ceràmica, gres, rajol, terratzo, hidràulic, marbre, granit, pedra, formigó polit, gres porcelànic, plats de dutxa, banyeres i en general sobre qualsevol superficie petrea.

TerraGrip® es un tractament químic innovador, nomes aplicable per professionals amb la necessària formació, que aconsegueix crear una microestructura de la superfície, imperceptible a la vista, amb un important increment del coeficient de fricció (COF) especialment quan les superfícies son humides o mullades, moment en que s’incrementa l’efecte antilliscant.

TerraGrip® es fàcil de netejar, de fet no necessita mes que un manteniment ordinari, i quan mes es neteja, millor funciona el sistema, i es efectiu per períodes superiors a 24 mesos. Un cop passat aquest període, es necessari realitzar un test per valorar si hi ha hagut pèrdues de fricció, que poden esser degudes a falta de neteja especialitzada, o a un elevat transit.

El sistema TerraGrip® precisa de mediacions per tal de tenir la seguretat de que complim la norma UNE-ENV 12633:03, annex 2, sobre lliscament de terres. Es per això que el sistema va acompanyat d’una medició acurada del suport abans i desprès de l’aplicació per tal de determinar el COF abans i desprès del tractament.
Per entendre això, cal dir que el COF es mesura en una escala que va de 0 a 1 essent 0 una superfície absolutament lliscant i 1 una superficie sense cap lliscament. Segons la norma, un paviment humit o mullat que te un COF superior a 0,50 es transitable no perillós, tot i que la recomanació es que les zones de transit aconsegueixin un coeficient superior a 0,60 i en rampes superior a 0,80 per tenir seguretat en el transit. Totes aquestes mesures es porten a terme mitjançant un aparell testador marca ASM Slip Meter 825, calibrat en condicions controlades i que ens donarà mesuraments molt fiables en els valors de treball del sistema.
 
SERVEIS  DE  NETEJA Carrer Paral·lel, 48  ·  17100 La Bisbal d'Empordà  ·  M 609 878 297  ·  T 972 643 618 info@serveisdeneteja.net