NETEGES GENERALS
Neteja finals d'obra. 
Quan s’acaba una reforma o be una obra nova, els nostres equips estan preparats per deixar la vostra residencia, comerç, industria, etc.. en perfecte estat i a punt per viure o començar la vostra activitat. Estem equipats amb maquinaria adequada i productes d’última generació per resoldre qualsevol contingència, sense degradar les instal·lacions. Moltes vegades un desconeixement dels processos de neteja provoca danys en instal·lacions noves per treballs realitzats per personal deficientment format. Serveis de neteja aplica els protocols necessaris per respondre a aquestes necessitats, respectant escrupolosament els plaço d’entrega.

Neteja de vidres. Els nostres equips de netejadors, formats i amb molta experiència us donaran servei de neteja dels vostres vidres en comerços, exposicions, vivendes, hostaleria, etc… ens adaptem als millors horaris per donar el servei i actuem amb professionalitat i discreció, per tal d’aconseguir els millors resultats. Tots els nostres equips estan formats per complir la normativa de Riscos Laborals i utilitzen les proteccions necessàries per tal de respectar-la.

Neteja de manteniment. Disposem d’equips per tal de fer la neteja periòdica de vivendes, comerços, instal·lacions esportives, vestuaris, exposicions, escoles, oficines, etc.. Tots els nostres equips utilitzen la maquinaria, equips i productes necessaris per tal de realitzar la neteja de la manera mes optima, estalviant temps, en benefici del client, sense detreure la qualitat. Realitzem una planificació del treball i disposem de tota la documentació necessària tant del nostre personal, assegurances de responsabilitat civil i fitxes tècniques de productes per tal de poder certificar els vostres procesos de qualitat.


Treballs verticals i en alçada: Disposem de personal especialitzat en treballs d'aquestes característiques, complint estrictament la normativa desenvolupada per la llei 31/95 sobre riscos laborals. Aplicable a neteges de façanes en qualsevol acabat, vidres en alçada i en general treballs que requereixen formació en aquest sentit. Disposem de tècnic de riscos per supervisar aquests treballs.

Neteja de pàrquings, superfícies esportives, tallers mecànics, etc. Hi ha instal·lacions que tenen necessitats especials ja sigui per que son d’us públic i per tant han de garantir uns estàndards de qualitat molt estrictes, o be per que les seves característiques obliguen a deposar de maquinaria i productes específics. En qualsevol situació estem preparats per oferir-vos el millor servei. Consulteu-nos i us assessorarem per tal de tenir unes instal·lacions segures i netes.
 
SERVEIS  DE  NETEJA Carrer Paral·lel, 48  ·  17100 La Bisbal d'Empordà  ·  M 609 878 297  ·  T 972 643 618 info@serveisdeneteja.net